Laura Nelissen

Bilzen

PXL-Education

Onderwijs / Leraar lager onderwijs


“Hoe kan je contractwerk optimaliseren met aandacht voor differentiatie in een klas met super-diversiteit?” 

In het kader van mijn internationale stage, heb ik gedurende drie maanden stage gelopen op een basisschool in Sint Maarten. Het onderwerp van mijn bachelorproef handelde over contractwerk. Op vraag van de school heb ik het bestaande contractwerk in groep 3 geoptimaliseerd, met de nodige aandacht voor differentiatie. Hiermee wilde ik tegemoetkomen aan de enorme diversiteit in de klas en bijgevolg de motivatie van de leerlingen voor het contractwerk verhogen.

No comments