0
Lauren Jacobs 

Zonhoven

PXL-Business

Bedrijfsmanagement / Financie- en verzekeringswezen


Wat mogen we verwachten inzake de prijsevolutie van woonhuizen in Limburg? 

Het doel van dit onderzoek is de prijsevolutie van woonhuizen in Limburg in kaart te brengen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een literatuurstudie, databaseonderzoek en enquêteonderzoek. Uit de resultaten is gebleken dat de vastgoedprijzen van Limburgse woonhuizen in de afgelopen 5 jaar zijn gestegen en dat de financiële crisis daar geen invloed op heeft gehad. Men verwacht hierbij dat de prijzen zullen blijven stijgen en dat er zich uiteindelijk een stabilisatie zal voordoen.

No comments