0
Liesl Ferson

As

PXL-Education

Onderwijs / Leraar kleuteronderwijs


Hoe kan ik NT2 kleuters taalvaardiger maken door ritueelmomenten talig ten volle te benutten? 

In een kleuterklas zijn er veel terugkerende momenten – rituelen – die houvast bieden voor de kleuters en ook talig erg waardevol kunnen zijn. Mijn onderzoek gaat over hoe NT2-kleuters taalvaardiger kunnen worden door die momenten talig ten volle te benutten. Aan de hand van de viertaktmethode onderzoek ik hoe ik die ritueelmomenten een waardevol taalmoment kan laten zijn en ga ik na welke momenten zich het beste lenen tot taalstimulering.

e-mailadres: duffielie@hotmail.com

No comments