1+
Lotte Willems, Astrid Kranzen

Nieuwerkerken, Hasselt

PXL-Healthcare

Ergotherapie


De invloed van taal op de ontwikkeling 
Hoe gebruiken vierjarige kleuters taal in Ecuador, Gambia en Vlaanderen?

“Taal is de drager van het denken en het denken de drager van taal” – Bilo
Taal is de basisvoorwaarde om tot verdere ontwikkeling te komen. A.d.h.v. vertelprenten werd het taalgebruik van kinderen in Ecuador, Gambia en Vlaanderen in kaart gebracht. De drie schoolsystemen worden met elkaar vergeleken en hieruit is gebleken dat het schoolsysteem van Gambia het mist de focus legt op het belang van taal. Tot slot zijn er enkele adviezen uit voort gekomen om taal te stimuleren binnen de klaslokalen.

astridgam

e-mailadres: lotte.willems@student.pxl.be

No comments