Maartje Rutten

Geistingen

PXL-Business

bedrijfsmanagement-rechtspraktijk


 Het verhoor van misdadigers: “van ondervraging naar 1-2-3 Salduz naar hypnose?”

Het verhoor is een belangrijke fase in het onderzoek en met de komst van de Salduz-wetgeving is er veel veranderd. Deze bachelorproef heeft als doel een beeld te schetsen van de historiek en de inhoud van de Salduz-wet hoe het verhoor verloopt, welke bijzondere verhoortechnieken er zijn (zoals het hypnose-interview), en wat er door de Salduz-wet allemaal aan is gewijzigd. Ook bekijk ik de Salduz-wet in de praktijk. Hoe staan politiemensen en advocaten tegenover de Salduz-wet.

 

Stageplaats: Lokale politie Bree
Website stageplaats: http://www.lokalepolitie.be/5909

No comments