0
Marjolein Mens, Marjolein Weyts 

Bree, Heerlen 

PXL-Healthcare

Vroedkunde


Titel:
De borstvoedingsvriendelijke werkgever: Uitwerking PXL borstvoedingsbeleid 

Deze bachelorproef heeft als doelstelling Hogeschool PXL handvaten te geven om een borstvoedingsvriendelijkere sfeer binnen de schoolomgeving te creëren. We willen dit bereiken door een inzicht te geven in de factoren die meespelen bij de keuze voor en het slagen van borstvoeding na werkhervatting. En door het ontwikkelen en implementeren van een borstvoedingsbeleid binnen de PXL. Daarnaast wordt er een advies gegeven over de infrastructuur en de communicatie van het beleid.

e-mailadres: marjoleintjemens@hotmail.com

No comments