0
Mathias Vaes

Halen

PXL-Tech

Agro- en biotechnologie / Biotechnologie


IMPAKT! – Monitoring van de impact van overstortwerking op de Dommel 

In mijn bachelorproef bij de VMM onderzoek ik de impact van vervuild rioolwater op de Dommel, een kwetsbare waterloop. Hierbij worden een aantal parameters gemeten zoals het zuurstofgehalte en geleidbaarheid. Bij overstortwerking komt rioolwater in de beek terecht en op dat moment ga ik dan de kwaliteitsgegevens van het water analyseren om zo de invloed te bepalen. Ook doe ik een aantal voorstellen om de impact te verminderen, zoals het aanleggen van een rietveld om het rioolwater te zuiveren.

e-mailadres: vaesmathias@hotmail.com

No comments