0
Melissa Paduart

Tongeren

PXL-Education

Onderwijs / Leraar kleuteronderwijs


Alternatieve aanpak van de boekenhoek 

Mijn onderzoek gaat over het inrichten van een alternatieve boekenhoek in de kleuterklas. Doorheen mijn stage onderzoek ik verschillende mogelijkheden om af te wijken van de standaard boekenhoek. Zo krijgt de boekenhoek een centrale plaats in het hele klasgebeuren en blijft het niet enkel bij zomaar een hoek. Het uiteindelijke doel van mijn onderzoek is een toeneming van het leesplezier en de leesbevordering van de kleuters.

e-mailadres: melissa_paduart@hotmail.com

No comments