0
Michelle Palmans, Nathalie Tachelet

Hoeselt, Mielen-boven-Aalst

PXL-Social Work

Sociaal werk / Maatschappelijk werk


Titel:
Je kunt je tijd alleen nuttig verspillen, als je niet vergeet er van te genieten!  
Vrijetijdbeleving binnen Limburg- Arktos vzw/ Groep Intro vzw

Zowel binnen Groep INTRO vzw als binnen Arktos vzw wordt op empowerende wijze gewerkt met jongeren die kampen met maatschappelijke achterstelling en uitsluiting. Om te achterhalen hoe deze jongeren hun vrije tijd beleven, werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Het jeugdempowerment-model werd gebruikt als kapstok. Analyse van de diepte–interviews leidde tot de conclusie dat er bijkomend ingezet kan worden op wederzijds vertrouwen, zelfvertrouwen en toegang tot vrijetijdsmogelijkheden.

54e2739a-dc31-46f9-8316-1a94c9977504

No comments