0
Nick Vliegen

Zutendaal

PXL-Education

Onderwijs / Leraar secundair onderwijs


Welke werkwijze werkt het meest motiverend bij leerlingen van de derde graad TSO en BSO in de lessen handbal en voetbal? 

Bij deze bachelorproef wordt onderzocht welke manier van lesgeven, namelijk globaal of analytisch, het meest motiverend werkt bij leerlingen van de derde graad TSO en BSO, in de lessen handbal en voetbal. Aan de hand van een ontworpen observatieprotocol is het mogelijk om lessen te analyseren. Hierdoor kan een concreet resultaat bekomen worden waarmee volgende lessen kunnen geoptimaliseerd worden op gebied van motivatie, aandacht en alertheid bij leerlingen.

No comments