0
Nicolas Blanco Requejo

Tongeren

PXL-IT

Toegepaste informatica / Applicatieontwikkeling


Domain Specific Language als alternatief op werkproces 

De stage is uitgevoerd bij UgenTec NV, waar er software wordt gemaakt voor DNA analyses. De opdracht hield in om er het werkproces te verbeteren door een Domain Specific Language te ontwikkelen. Dit is een aangepaste programmeertaal waarmee er specifieke logica kan uitgedrukt worden, die de analyses evalueert. Dit helpt het bedrijf tijd en moeite te besparen en maakt het proces ook duidelijker voor het hele team. Daarnaast is er ook een onderzoek uitgevoerd dat verschillende talen vergeleek.

e-mailadres: nicolas.blancorequejo@gmail.com

No comments