0
Paolo Barbieri

Beringen

PXL-Education

Onderwijs / Leraar secundair onderwijs


Vluchten doorheen de tijd: een historische vergelijking. 
Is vluchten in en naar Europa verbeterd of verslechterd?

Mijn bachelorproef is een studie van de hedendaagse Europese vluchtelingencrisis en gelijkaardige situaties in middeleeuws Europa, met een hierop volgende vergelijking met, indien mogelijk, parallellen. Als didactische uitwerking is asielcentrum De Bark aan de slag gegaan met vier casussen, gebaseerd op realistische situaties, waarmee de leerling arriveert in het centrum. Hier zal hij of zij enkele procedures moeten doorgaan door de ogen van een nieuwe asielzoeker.

e-mailadres: Paolo.barbieri77@gmail.com

No comments