0
Pommelien Feyen

Kuringen

PXL-Education

Onderwijs / Leraar lager onderwijs


Taalbeleid in de basisschool Tuinwijk Hasselt 
Leesvaardigheid en leesplezier vergroten via lessen begrijpend lezen rond actualiteit

De Tuinwijkschool in Hasselt werkt momenteel aan een taalbeleid om de leesvaardigheid en het leesplezier van leerlingen te vergroten. Ik draag hier mijn steentje toe bij en om daaraan te werken, koos ik ervoor om een stappenplan te ontwerpen voor leraren om lessen begrijpend lezen uit te werken vertrekkende vanuit de actualiteit. Ik ontwierp ook voor elke graad een les waarbij ik uitdagende werkvormen voorzie en steeds vertrek vanuit een onderwerp uit de actualiteit dat de kinderen aanspreekt.

e-mailadres: pommelienfeyen@hotmail.com

No comments