0
Sara Moermans

Tongeren

PXL-Education

Onderwijs / Leraar lager onderwijs


Taalontwikkelend lesgeven in het lager onderwijs 

In de lagere school wordt taal vaak als een apart vak gezien terwijl het in elke les aan bod komt. Wanneer een leerling minder goed scoort voor taal heeft dit dus gevolgen voor alle andere vakken. Taalontwikkelend lesgeven (TOL) is de oplossing. Door taalontwikkelende strategieën toe te passen in elke les, groeit de taalvaardigheid van de leerlingen en scoren ze beter op niet-taalvakken. Een uitgewerkt lessenpakket dat focust op TOL kan leerkrachten aanzetten om zelf dergelijke lessen te geven.

e-mailadres: Sara.Moermans@hotmail.com

No comments