0
Saskia Cox

Lummen

PXL-Education

Onderwijs / Leraar lager onderwijs


Bewegingsintegratie  
Beïnvloeding van het welbevinden en de betrokkenheid

Wetenschappers raden jongeren aan om 60 minuten per dag te bewegen. Dit streefdoel wordt door veel jongeren niet bereikt. Met mijn bachelorproef wil ik streven naar beweging in andere lessen dan de lessen lichamelijke opvoeding. Dit wil ik realiseren door beweging te integreren in de leergebieden Nederlands en wiskunde. Zo leren de leerlingen al bewegend te leren. Verder ging ik na of het toepassen van bewegingsintegratie het welbevinden en de betrokkenheid van het kind bevordert.

No comments