0
Shirley Bervoets

Herselt

PXL-Social Work

Sociaal werk / Personeelswerk


Instroom van langdurig werklozen in de uitzendsector  
CV-screening, matching en doorverwijzing

Ondanks een daling in de werkloosheid, steeg het aantal langdurig werkzoekenden in Vlaanderen. De instroom via uitzendarbeid van deze groep werd onderzocht en dit met extra aandacht voor CV-screening, matching en de mogelijkheid tot doorverwijzing. Het doel is een aanpassing van het huidige online-sollicitatiesysteem binnen Start People Genk. Dit biedt langdurig werkzoekenden de kans om hun werkloosheidsperiode te verklaren en verbetert de matching tussen kandidaat en gebruiker.

e-mailadres: shirleybervoets93@gmail.com

No comments