Tine Germeys 

Ham

PXL-Healthcare

Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg


Continue veno-veneuze hemofiltratie in de Intensieve Therapie Eenheid: ontwikkeling en validatie van een behoeften gestuurde educationele interventie

De doelstelling van deze scriptie is tweeledig. Als eerste wil het de kennis betreffende continue veno-veneuze hemofiltratie bij verpleegkundigen werkzaam op een Intensieve Therapie Eenheid in het JESSA ziekenhuis in kaart brengen. Een tweede doelstelling betreft, door middel van een behoeften gestuurde educationele interventie, de kennis van verpleegkundigen rond continue veno-veneuze hemofiltratie verhogen.

1 comment