0
Valérie Jenaer

Diepenbeek

PXL-Business

Bedrijfsmanagement / Accountancy-fiscaliteit


De oprichting van een sportclub met de visie van een KMO 
Toegepast op de oprichting Roeiclub Schulensmeer

Er is nood aan een roeiclub, en zo ja is dit ook financieel haalbaar?
Door het opstellen van een toegepast businessplan met de visie van een KMO beschikt de club over een ambitieuze maar onderbouwde strategie. Op die manier tracht de club bedreigingen op te vangen en opportuniteiten te benutten op het juiste moment. Om op korte termijn uit te groeien tot een financieel gezonde organisatie legt de club zijn focus op “hoe kunnen we doelgericht inspelen op de markt ” en “goed ondernemerschap”.

e-mailadres: valerie.jenaer@outlook.com

No comments