Wouter Jannis

Hechtel-Eksel

PXL-Education

secundair-onderwijs


 ActuWa? Een onderzoek naar actualiteit in het onderwijs.

“ActuWa?” gaat na waarom jongeren niet gemotiveerd zijn om de actualiteit te volgen en welke struikelblokken zij daarbij ondervinden. Hoe omschrijven jongeren ‘het ideale nieuws’ en via welke kanalen volgen ze de actualiteit? Hoe promoten en integreren leerkrachten actualiteit? Kunnen ze makkelijk vakgericht nieuws vinden? Tot slot wordt gekeken hoe beide partijen beter op elkaar kunnen afgestemd worden, om zo te streven naar een meer en efficiëntere integratie van actualiteit in het onderwijs.

Stageplaats: Scholen Noord-Limburg

No comments