Xavier Bellefroid

Hasselt

PXL-Education

Onderwijs / Leraar lager onderwijs


De techniekcoach 
Techniek versterken in het lager onderwijs

Hoewel de eindtermen techniek intussen al heel wat jaren van kracht zijn, wordt het domein wat stiefmoederlijk behandeld. Regelmatig hoor je op de werkvloer in het basisonderwijs: “Dat is niet mijn ding”. Ik ga op zoek naar een manier om het aanbod te verbeteren door een workshop te ontwikkelen waarmee ik leraren techniek laat ervaren en hen een stap laat zetten tot techniekcoach worden op school. Zo kan je als techniekcoach technische geletterdheid aanwakkeren en empowerment stimuleren.

e-mailadres: xavierbellefroid@msn.com

No comments