0
Yelmer Motmans

Zonhoven

PXL-Education

Onderwijs / Leraar secundair onderwijs


Het leesgedrag van leerlingen uit de A-stroom  
Leesgedrag en -attitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom

Het PISA-onderzoek uit 2009 nam de leesvaardigheid en het leesplezier van 15-jarige Vlaamse leerlingen onder de loep. Daaruit is gebleken dat Vlaanderen enerzijds moeiteloos de top tien behaalt op het vlak van leesvaardigheid, maar anderzijds bedroevend slecht scoort op het lezen voor plezier. Als toekomstig taalleraar trok dit schril contrast onmiddellijk mijn aandacht en vormde deze probleemstelling het vertrekpunt van mijn bachelorproef.

e-mailadres: yelmer_motmans@hotmail.com

No comments