0

Aline Vervloet

Ramsel

PXL-Education

kleuteronderwijs


Hoe kunnen we een kleuter met het syndroom van Coffin Lowry optimaal begeleiden om haar sociaal en emotioneel vaardiger te laten worden met zichzelf en anderen binnen de school- en klascontext?

Samenvatting:

Het onderzoek spitst zich toe op de specifieke noden van een kleuter met een beperking in het reguliere onderwijs. Welke hulpvraag is er en hoe kan hieraan tegemoetgekomen worden door middel van inclusief onderwijs?
Bij de kleuter in kwestie ging het voornamelijk over moeilijkheden in de sociaal-emotionele ontwikkeling. In mijn onderzoek heb ik methodes onderzocht en materialen ontwikkeld om de kleuter hierin te ondersteunen en vaardiger te maken.

e-mailadres: aline.vervloet@student.pxl.be

Stageplaats: Vrije Basisschool Bergom (Wijkafdeling Varenwinkel)