An-Sofie Barzeele

Diepenbeek

PXL-Business

bedrijfsmanagement-rechtspraktijk


De Vlaamse Wooninspectie: de kwaliteitsbeoordeling van huurwoningen

Samenvatting:

Sedert 1994 wordt het recht op een behoorlijke huisvesting opgenomen in de Belgische Grondwet. Op deze wijze engageerde de Belgische wetgever zich om de woonsituatie van de bevolking te bevorderen. Ter waarborging van dit grondrecht is het noodzakelijk dat huurwoningen voldoende kwaliteitsvol zijn. Bijgevolg wordt er in mijn bachelorproef ingegaan op de woonkwaliteit van huurwoningen. Daarbij worden de handhavingsprocedures en de ontwikkelingen tot bevordering van de woonkwaliteit toegelicht.

Stageplaats: Het Huurderssyndicaat