Bjoerik Dezeure

Maaseik

PXL-Tech

bouw


3D laserscanning: praktische toepassing en digitale verwerking

Samenvatting:

Deze bachelorproef besteedt aandacht aan 3D-laserscannen, een meetmethodiek waarbij, met behulp van een laserscanner, de omgeving in kaart wordt gebracht. Het resultaat van de meting is een 3D puntenwolk die digitaal bekeken kan worden. In dit onderzoek wordt de nauwkeurigheid van de meting bekeken en vergeleken met de nauwkeurigheid van een ander meettoestel. Verder is er een stappenplan uitgewerkt voor de omzetting van een puntenwolk in een digitale bouwkundige tekening.

 

Stageplaats: Geonius
Website stageplaats: https://www.geonius.nl/