Bram Nagtegals

Bilzen

PXL-it

toegepaste-informatica-applicatieontwikkeling


API-generatie en -implementatie

Samenvatting:

Tijdens de stage is er gewerkt rond het automatisch genereren van Angular en Java SDK’s aan de hand van een bepaalde API-standaard, genaamd Swagger. Als bijhorend onderzoek is er research gedaan naar API-management tools. Deze tools vormen een laag tussen de API en de consumer zelf. Het gebruik van deze tools maakt het eenvoudiger en veiliger om de API’s te beheren. Als tweede aangesloten topic wordt er gekeken welke API-standaarden er zijn en wat de onderlinge relatie is met elkaar.

e-mailadres: bramnagtegals51@gmail.com

Stageplaats: TrendMiner