0

Brent Beckers

Dilsen-Stokkem

PXL-Media & Tourisme

communicatiemanagement-commerciele-communicatie


Is er een correlatie tussen culturele afkomst en het sorteergedrag van mensen?

Samenvatting:

Afvalintercommunale Limburg.net merkt dat in wijken met een hogere concentratie mensen van niet-Belgische origine de hoeveelheid restafval hoger ligt dan in andere wijken. Limburg.net wil graag weten of er een verband is tussen cultuur en sorteergedrag. Doormiddel van kwalitatief onderzoek trachtte ik antwoorden te vinden. Uit dit onderzoek kan ik besluiten dat er geen correlatie bestaat tussen sorteren en culturele afkomst. Talloze andere factoren beïnvloeden het sorteergedrag.

e-mailadres: beckersbrent@hotmail.com

Stageplaats: Limburg.net
Website stageplaats: http://www.limburg.net