Cara Verbeemen

Lummen

PXL-Education

secundair-onderwijs


Wiskunde als motor voor een vakoverschrijdend project

 

Samenvatting:

Mijn bachelorpoef gaat over het tot stand brengen van een vakoverschrijdende projectdag met als centraal vak wiskunde. Aan de hand van workshops krijgen leerlingen een inzicht in de samenhang tussen wiskunde en verschillende andere vakgebieden zoals economie, natuurwetenschappen of aardrijkskunde. Bij de uitwerking van het project werd er ook aandacht besteed aan het realiseren van de vakoverschrijdende eindtermen.

e-mailadres: verbeemencara@gmail.com

Stageplaats: Campus Tichelrij St.-Truiden / Sancta Maria Leuven