0

Celien Anteunis

Nieuwerkerken

PXL-Social work

sociaal-werk-maatschappelijk-werk


De woonbegeleiding van vluchtelingen binnen het OCMW van Sint-Truiden.
Is de buddy een meerwaarde in het integratieproces?

Samenvatting:

In de zomer van 2015 werd West-Europa geconfronteerd met een ongekende toename van vluchtelingen. In dat jaar werden in totaal 35 476 asielaanvragen ingediend. Deze asielvragen waren goed voor 44 760 personen. De federale overheid ging ervan uit dat
22 000 mensen zich permanent in Vlaanderen zouden komen vestigen. De integratie van vluchtelingen werd als de grootste uitdaging gezien. Hierdoor wordt binnen de huidige samenleving steeds meer gebruik gemaakt van vrijwilligers.

e-mailadres: c.anteunis@hotmail.com

Stageplaats: OCMW Sint-Truiden
Website stageplaats: http://www.ocmw-st-truiden.be