Celina Schrooten

Hasselt

PXL-Business

bedrijfsmanagement-rechtspraktijk

Het (medisch) beroepsgeheim bij een vermoeden van kindermishandeling

Samenvatting: De hulpverlening binnen het kader van het thema kindermishandeling doet vaak vragen rijzen rond de draagwijdte van het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim neemt in onze maatschappij immers een fundamentele waarde in. Maar hoe zit het nu met dat beroepsgeheim wanneer een arts een vermoeden heeft van kindermishandeling? Ik wilde nagaan of er niet steeds een zwaard van Damocles hangt boven het hoofd van een hulpverlener bij een vermoeden van kindermishandeling. Bestaat er een gulden middenweg?

e-mailadres: celina-schrooten@hotmail.com

Stageplaats: Juridische dienst Jessa Ziekenhuis