Charlotte Vandercammen

Hasselt

PXL-Business

bedrijfsmanagement-rechtspraktijk


Vaak voorkomende huurproblemen binnen het project PXL Legal Inc.

Samenvatting:

Mijn bachelorproef kadert binnen het studentenproject PXL LEGAL Inc, waarbij studenten Rechtspraktijk meewerken aan eerstelijnsadvies. Ik focus daarbij op vaak voorkomende problemen binnen het gemeen huurrecht en handelshuur. Ik onderzocht welke problemen het vaakst aan bod komen en hoe deze in de praktijk het best aangepakt worden. Welke stappen kunnen huurders en verhuurders en huurders ondernemen om deze problemen te vermijden en/of op te lossen?

e-mailadres: vdccharlotte@hotmail.com

Stageplaats: Vredegerecht Hasselt