0

Daniel Rus

Sint-Truiden

PXL-Business

bedrijfsmanagement-financie-en-verzekeringswezen


Kan de professionele syndicus vervangen worden?

 

Samenvatting:

Volgens de wet is het niet verplicht om een professionele syndicus aan te stellen voor het beheer van de gemeenschappelijke delen van een residentie. Deze bachelorproef gaat na of het haalbaar is voor een “niet erkende beheerder” om als syndicus op te treden. Het beheer van een professionele syndicus werd vergeleken met het beheer van een occasionele syndicus. Door deskresearch, enquĂȘtes en diepte-interviews wordt er aangetoond wie het beheer kwalitatiever uitvoert.

e-mailadres: daniel-rus@outook.be

Stageplaats: Hamaver
Website stageplaats: https://hamaver.be/