Davy Verdonck

Geel

PXL-Tech

agro-en-biotechnologie-groenmanagement-openbaar-groen-en-boomkwekerij


Aanzet tot het beleidskader open ruimte: ontwikkelen van een toekomstvisie voor kwaliteitsvolle verbindingen van groene identiteiten

Samenvatting:

Stad Geel wil met het beleidskader open ruimte invulling geven aan een toekomstvisie voor het groen in de stad. Is het aanwezige groenaanbod wel voldoende? Hoe kan het groen opgewaardeerd worden? Naast de uitwerking van onder meer deze vragen, heb ik in mijn bachelorproef getracht om voor een afgebakend projectgebied een kwaliteitsvol toekomstbeeld uit te werken.

e-mailadres: davy.ver@hotmail.com

Stageplaats: Stad Geel
www.geel.be/