Dennis Dennis

Kaulille

PXL-Education

secundair-onderwijs


Urban trail en obstacle running in het secundair onderwijs: organisatie en implementatie.

Samenvatting: Voor mijn bachelorproef heb ik een obstacle- en trailrun georganiseerd. Het evenement was zeer goed verlopen en ik kan terugblikken op een geslaagd evenement. Mijn bedoeling van deze bachelorproef is om obstacle – en trailrunning in het onderwijs te organiseren en implementeren. Dit wil ik aanraden omdat dit vele voordelen heeft. Tijdens een obstacle – en trailrun moeten leerlingen een goede conditie hebben en goede basiscompetenties (KLUSCE).

e-mailadres: dennis_delarbre@hotmail.com

Stageplaats: Atheneum Overpelt