5+

Dries Mockers

Bree

PXL-Social work

sociaal-werk-personeelswerk


Effectieve integratie van nieuwe werknemers

Case study: The EC Onboarding Experience onder de loep

Samenvatting:

Dit onderzoek is gericht op de verbetering van het onboardingsproces van EC English Holdings Limited. Aan de hand van diepte-interviews verzamelde ik informatie m.b.t de beleving van EC’s onboarding. De voornaamste bevindingen uit dit onderzoek zijn dat er nood is aan een duidelijke, vaste structuur in de onboarding; meer voorziene tijd voor de digitale onboarding; en een betere voorstelling van de leden van andere departementen, wat tot een betere samenwerking moet leiden.

e-mailadres: mockersdries@gmail.com

Stageplaats: EC English Holdings Limited
Website stageplaats: https://www.ecenglish.com/