1+

Ellen Theunissen

Lommel

PXL-Media & Tourism

communicatiemanagement-commerciele-communicatie


Hoe kan AKSI vzw – de Bottelarij haar communicatiemiddelen implementeren om haar bereik te vergroten?

Samenvatting:

Met behulp van dit eindwerk wil ik een antwoord vormen op de vraag: “Hoe kan AKSI vzw – de Bottelarij haar communicatiemiddelen implementeren om haar bereik te vergroten?”.
Door middel van een analyse van het probleem, namelijk dat ze ondanks dat ze heel veel organiseren en dit zoveel mogelijk verspreiden toch niet zo veel reactie uitlokken, geef ik een aantal aanbevelingen die het bereik van de Bottelarij kunnen vergroten.

e-mailadres: ellen.theunissen@pxl.student.be

Stageplaats: AKSI vzwde Bottelarij
Website stageplaats: www.debottelarij.be