1+

Ester Winters – Elke Verhaegen

Neeroeteren – Diepenbeek

PXL-Healthcare

ergotherapie


De kracht van Universal Design binnen zorgeloos verblijven in de stad Hasselt voor volwassenen in een elektronische rolstoel.

literatuur en praktijkonderzoek

Samenvatting:

Door een hogere levensverwachting en meer geavanceerde zorgtechnologie, is er een stijging in het aantal zorgbehoevenden. Dit resulteert in de vraag naar zorgtoerisme. Toegankelijkheid van verblijfsvormen speelt hier een belangrijke rol in. Het doel van dit onderzoek is de noden van personen met een zorgvraag rond vakantie te achterhalen. De focus ligt hier op personen in een elektrische rolstoel. Vanuit de vraag naar zelfstandigheid werd bijkomend een product ontworpen vanuit Universal Design.

e-mailadres: ester.winters@student.pxl.be

Stageplaats: UD Woonlabo
Website stageplaats: http://www.woonlabo.be/ud_woonlabo