0

Esther Hilven

Maaseik

PXL-Social work

sociaal-werk-maatschappelijk-werk


Ik organiseer mijn zorg zelf en zoals ik dat wil!

Ervaringen van mantelzorgers met persoonsvolgende financiering

Samenvatting:

De Vlaamse Overheid wil er met persoonsvolgende financiering voor zorgen dat financiering voor personen met een handicap vraaggestuurd wordt. Dit vooral om zorggarantie te bieden voor personen met de grootste ondersteuningsnood. Binnen dit kwalitatief onderzoek werd door middel van interviews bekeken hoe dit systeem ervaren wordt door de betrokken mantelzorgers. Er kan besloten worden dat de vaakst voorkomende gevoelens frustratie, onmacht en onzekerheid zijn.

e-mailadres: esther.hilven@hotmail.be

Stageplaats: CM Limburg
Website stageplaats: https://www.cm.be/