0

Evelien Herckens

Wellen

PXL-Business

bedrijfsmanagement-marketing


Factoren die een rol spelen in de aankoop en verkoop van appartementen

Samenvatting:

Sedert enkele jaren stellen we vast dat de vastgoedmarkt zich verschuift naar appartementenbouw. Daarom ligt de nadruk van deze bachelorproef op het achterhalen van welke invloeden een rol spelen wanneer men een appartement wil aankopen of verkopen. Door interviews af te nemen met vastgoedmakelaars en projectontwikkelaars en enquêtes met personen die reeds een appartement aankochten, werd duidelijk welke factoren een essentiële rol spelen tijdens het hele aankoop- en verkoopproces.

e-mailadres: evelienherckens@outlook.com

Stageplaats: Vastgoed & Advies
Website stageplaats: http://vastgoedenadvies.be/nl/