1+

Feline Waeckens

Tielt-Winge

PXL-Education

secundair-onderwijs


Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?

Samenvatting:

Dit academiejaar participeer ik binnen een onderzoekende school. Een onderzoekende school is een school met grote vernieuwingskracht, die streeft naar het beste onderwijs. Ik maak deel uit van het onderzoekend team van de community VVZ van KTAII, te Diest. Binnen ons onderzoekend team werden knelpunten geformuleerd over de zelfsturings- en reflectievaardigheden bij leerlingen. In dit slotstuk formuleer ik een antwoord op deze knelpunten en heb ik een ontwerp gemaakt van een mogelijke tool.

e-mailadres: feline.waeckens@hotmail.com

Stageplaats: Koninklijk Technisch Atheneum 2 Diest
www.deprinsdiest.be/