Frederic Coucke

Tongeren

PXL-it

toegepaste-informatica-systemen-en-netwerkbeheer


Automatisch genereren van netwerkinfrastructuurtekeningen

Samenvatting:

Automatisatie in de IT-wereld is tegenwoordig sterk in opmars. Veel bedrijven willen zoveel mogelijk manuele handelingen automatiseren om de werkdruk te verlagen. Tijdens deze stageopdracht is er onderzocht in welke mate het maken van netwerkinfrastructuurtekeningen geautomatiseerd kan worden. Hiernaast is er ook een onderzoek gedaan naar het aanbod aan visualisatieprogramma’s op de markt en welke een alternatief zouden kunnen vormen voor het huidig gebruikte programma Microsoft Visio.

e-mailadres: fcoucke@hotmail.com

 

Stageplaats: Cegeka