1+

Genendi Grosz – Hendi Katzenberg

Antwerpen

PXL-Healthcare

ergotherapie


m-Assist: Behoefteanalyse in functie van het gebruik bij kinderen en jongeren met executief disfunctioneren.

Samenvatting:

De m-Assist is een applicatie waarmee stappenplannen gemaakt kunnen worden, gericht op personen met executieve disfunties o.a. moeite met planning en geheugen. Kan deze ook bij kinderen gebruikt worden i.f.v. het zelfstandig uitvoeren van activiteiten? A.d.h.v. een praktijkstudie ondersteund door een literatuurstudie werd tot de conclusie gekomen dat de app een adequaat hulpmiddel kan zijn. . Er dienen nog enkele technische aanpassingen te gebeuren om de app op punt te stellen voor de doelgroep.

Stageplaats: Woudlucht
Website stageplaats: bubao.woudlucht.be