1+

Helena Cailliau – Sigrid Steylaerts

Bertem – Leuven

PXL-Healthcare

ergotherapie


Inclusief basisonderwijs: Finland en Vlaanderen

Een vergelijkende studie vanuit een ergotherapeutische visie

Samenvatting:

In Vlaanderen maar ook in Finland streeft men naar meer inclusie in het onderwijs. We passen onze schoolsystemen aan om inclusie meer mogelijk te maken. In Finland kent men het Three-Step-Support system (2006), in Vlaanderen werd het M-decreet in 2014 geïntroduceerd. Om inclusie een hogere slaagkans te geven moeten leerkrachten meer ondersteuning krijgen. Dit via een multidisciplinair team waar ook de ergotherapeut deel van uitmaakt. Zie Position Statement-Occupational Therapy Services in School

e-mailadres: helena.cailliau@student.pxl.be

Stageplaats: Pukinmäenkaaren Peruskoulu
Website stageplaats: https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/pukinmaenkaaren-peruskoulu/