1+

Illias Debroux

Hoeselt

PXL-Tech

agro-en-biotechnologie-groenmanagement-openbaar-groen-en-boomkwekerij


Groenbeleid bepalen: Hoe doe je dit?

Hoe men de ontwikkeling van bomenvisies kan optimaliseren

Samenvatting:

In samenwerking met de VVOG (Vereniging Voor Openbaar Groen) werd een nieuw programma uitgewerkt waarmee gemeenten op eenvoudige wijze een bomenvisie kunnen uitschrijven.
Deze zogenaamde bomenvisietool maakt het mogelijk om enerzijds op een eenvoudige manier een aanzet te geven tot het uitschrijven van een bomenbeleidsplan en om anderzijds een keuzepakket met een ‘bondige’ lijst van richtlijnen op te stellen die de visie van het beleid omtrent bomen kan onderbouwen.

e-mailadres: Illias.Debroux@hotmail.com

Stageplaats: VVOG
Website stageplaats: www.vvog.info