Jan Kriekemans

Genk

PXL-Tech

bouw


 

Renoveren van betonconstructies door middel van koolstofwapeningsnetten.

 

Samenvatting:

In deze bachelorproef wordt er proefondervindelijk een nieuwe techniek voor het renoveren van betonconstructies onderzocht. Deze techniek bestaat uit het aanbrengen van koolstofwapeningsnetten (Armo-mesh) in een laag spuitbeton (Armo-crete) op een bestaande betonconstructie. De brandwerende eigenschappen en bescherming tegen corrosie van de bestaande wapening maakt deze techniek uniek tegenover zijn concurrenten.

e-mailadres: jankriekemans@outlook.com

Stageplaats: HYE nv.