Jan Schurmans

Sint-Truiden

PXL-Education

kleuteronderwijs


Vertrekkende vanuit een muzische grondhouding onderzoeken welke procesgerichte muzische werkvormen kunnen aangewend worden om de muzische ontplooiing van de oudere kleuter optimaal te ontwikkelen.

Samenvatting:

Kunst en kunsteducatie, twee moeilijk te omvatten woorden die steeds leiden tot discussies omtrent het belang en nut ervan.
Kunst is vrijheid ervaren, maar is dit wel verenigbaar met het schoolse leven waar regels de maat slaan en expertise ontbreekt?
In mijn onderzoek worden de verschillende domeinen van de muzische ontwikkeling van de oudere kleuter onder de loep genomen.
Vanuit een praktijkgericht voorbeeld wordt gekeken hoe kunst en kunsteducatie verbredend en verdiepend ingezet kan worden.

e-mailadres: jan.schurmans@student.pxl.be

Stageplaats: Leefschool de Villa
Website stageplaats: http://www.leefschooldevilla.be/