1+

Jana Peeters

Bree

PXL-Business

bedrijfsmanagement-financie-en-verzekeringswezen


Hamsterhuren

Samenvatting:

Het doel van dit onderzoek is om informatie te verwerven rond het nieuwe, onbekende fenomeen Hamsterhuren. De methodieken die gebruikt zijn om het onderzoek te staven zijn: een online enquête, deskresearch en literatuurstudie. In de bachelorproef wordt gekeken naar wat het onderwerp precies inhoudt en eveneens wordt het onderwerp vergeleken met gelijkaardige aankoopmethodes.

e-mailadres: janaptrs@gmail.com

Stageplaats: Confidis Verzekeringen
Website stageplaats: http://www.confidis.be/nl-be