0

Jasper Van Hoof

Brasschaat

PXL-Tech

bouw


Grondwater Kaapstad – Probleem of Opportuniteit?

 

Samenvatting:

Onderzoek Grondwater probleem Kaapstad – Probleem of Opportuniteit?
Deze bachelor proef behandelt de problemen i.v.m. grondwater op een werf van Isipani in Kaapstad. Eerst wordt het probleem in kaart gebracht, vervolgens worden de verschillende oplossingsmogelijkheden bekeken. Er is speciale aandacht voor de invloed van de Zuid-Afrikaanse context op dit probleem en de mogelijke oplossingen.

 

Stageplaats: Isipani