Jelle Lismont

Berloz

PXL-Business

office-management-bedrijfsvertaler-tolk


Analyse / toekomst van de samenwerking tussen de verschillende partnersteden van Hasselt

Samenvatting:

Om de bestaande en toekomstige samenwerkingen van stad Hasselt met de partnersteden in kaart te brengen is een enquĂȘte afgenomen bij de bestaande partnersteden. Enerzijds is hieruit gebleken dat Hasselt reeds betrokken is bij heel wat samenwerkingsverbanden, anderzijds zijn de prognoses veelbelovend. Deze bachelorproef dient dan ook om meer inzicht te verschaffen inzake de huidige toestand en de toekomst voor de samenwerking van de stad Hasselt.

e-mailadres: jelle.lismont@hotmail.com

Stageplaats: Stad Hasselt