0

Jens Roelandt

Aalst

PXL-Music

pop-en-rockmuziek-muzikant


Muziekbeleving bij volwassenen met een meervoudige beperking

Verbinden van gevalsbeschrijvingen met een theoretisch kader binnen een exploratief onderzoek in een dagbestedingscentrum voor gehandicapten.

Samenvatting:

In mijn bachelorproef heb ik specifiek gefocust op het perspectief van de opvoeder in een voorziening voor volwassenen met een fysieke of verstandelijke beperking die aan de slag wil gaan met muziekbeleving. Eerst werd een kijkje genomen in de literatuur en werd vooral stilgestaan bij de functie van muziek en de invloed van muziek op volwassenen met een beperking.
Na wat opzoekingswerk in de literatuur bleek dat theoretische studies over laagdrempelig met muziek werken in een instelling of dagc