Jeroen Houben

Borgloon

PXL-Business

bedrijfsmanagement-accountancy-fiscaliteit


Rendabiliteit van verschillende plantsystemen binnen de Belgische wijnbouw.

Samenvatting:

Deze bachelorproef geeft een cijfermatige vergelijking tussen twee plantsystemen voor wijndruiven weer. Enerzijds wordt er onderzocht wat het kost om een hectare wijndruiven te planten en te onderhouden. Anderzijds wordt er in kaart gebracht welke opbrengsten uit een hectare gegenereerd kunnen worden. Na het bestuderen van literatuur, het raadplegen van boekhoudkundige gegevens en het afnemen van interviews blijkt dat een ander plantsysteem dan het gebruikelijke zeker de overweging waard is.

 

Stageplaats: Finvision
Website stageplaats: www.finvision.be